Round-Robin Mailer

9.0

ส่งต่ออีเมลอย่างถูกต้อง สำหรับบริษัทของคุณ

1.2k

ให้คะแนนแอป

Round-Robin Mailer เป็นเครื่องมือแสนสะดวก ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอีเมลธุรกิจที่ได้รับจะถูกส่งไปถึงพนักงานอย่างถูกต้อง

โปรแกรมจะเชื่อมต่อโดยตรงกับเซอร์เวอร์ POP3 หรือ IMAP4, อ่านอีเมลทั้งหมดอย่างอัตโนมัติ และส่งมันไปให้กับผู้รับที่ต้องกร โดยรูปแบบการเรียงลำดับตามชื่อผู้ส่งและเนื้อหา นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าอีเมลให้เก็บอย่างถาวร และกำหนดเวลาที่ต้องการส่งได้อีกด้วย

คุณสามารถใช้มันส่งอีเมลให้กับพนักงานคนใดก็ได้ที่คุณต้องการ หรือส่งอีเมลอย่างอัตโนมัติด้วยคีย์เวิร์ดบางอย่างเพื่อระบุคนรับอย่างเจาะจง Round-Robin Mailer เป็นเครื่องมือที่เพอร์เฟ็คต์สำหรับบริษัทขนาดกลาง ซึ่งมีอีเมลเข้ามามากมาย อินเทอร์เฟสที่เรียบง่ายของมันทำให้ทุกคนสามารถใช้งานมันได้ไม่ยากเลย
เงื่อนไข

ระยะเวลาทดลองใช้ 30 วัน

Uptodown X